Foton

Den här stilige mannen är min morfars far Frans August Sundberg. Född den 3 november 1864. Han var underofficerskopral i flottan. Bosatt hela sitt liv på Björkholmen i Karlskrona. Han gifte sig med Hilda Karlsdotter från Spetsamåla. De fick 4 söner och 3 döttrar. Av dessa 7 barn blev det bara 4 barnbarn. Endast ett av dessa barn heter Sundberg i efternamn, men har inte fått några barn- Så släkten Sundberg från Karlskrona som funnits i sex genenerationer kommer att dö ut. Den första Sundberg jag funnit är Nils Sundberg född omkring 1720. Han var Sockerbagarmästare i Karlskrona. 10 augusti 1680 erhöll Karlskrona sina stadsprivilegier. Jag vet inte om Nils Sundberg är född i staden eller dit flyttad. Karlskrona utvecklades snabbt, men i börja av 1700-talet inträdde stagnation på grund av krig och farsoter. 1701–11 dog omkring 7 000 personer då pesten drabbade staden, och 1741 och 1789 drabbades staden åter av farsoter som vardera krävde 6 000 dödsoffer

 

Enligt min mor skulle denna bild föreställa min morfar Axel (1897) och hans syskon. Några av dem tror jag nog att det är men det kan inte stämma till fullo. Axel var näst äldsta sonen född 1897. Hans äldsta syster Ebba (1899) står bakom honom. Någon av männen på sidorna bör vara den äldsta sonen Gösta född 1895. Sedan bör den andra mannen i profil vara Frans född 1902. Den yngre mannen längst bak bör då vare Erik född 1906. Men då skulle flickorna vara Elsa ochTyra. Födda 1905 och 1908.